Приватност
Приватност

Политика за приватност

Оваа политика за приватност („Политика“) опишува како информациите за лична идентификација („Лични информации“) што може да ги дадете на arduua. Со веб-локација („Веб-страница“ или „Услуга“) и кој било од неговите поврзани производи и услуги (колективно, „Услуги“) се собираат, штитат и користат.

Исто така, ги опишува изборите што ви се достапни во врска со нашата употреба на вашите лични информации и како можете да пристапите и да ги ажурирате овие информации. Оваа политика е правно обврзувачки договор помеѓу вас („Корисник“, „вие“ или „ваш“) и Arduua AB (“Arduua AB“, „ние“, „нас“ или „наше“). Со пристап и користење на веб-локацијата и услугите, вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и се согласувате дека сте обврзани со условите на овој Договор. Оваа Политика не се однесува на практиките на компании кои не ги поседуваме или контролираме, или на поединци кои не ги вработуваме или управуваме.

Автоматско собирање информации

Наш врвен приоритет е безбедноста на податоците на клиентите и, како таква, ја применуваме политиката без дневници. Можеме да обработуваме само минимални кориснички податоци, само онолку колку што е апсолутно неопходно за одржување на веб-страницата и услугите. Информациите што се собираат автоматски се користат само за да се идентификуваат потенцијалните случаи на злоупотреба и да се воспостават статистички информации во врска со користењето и сообраќајот на веб-страницата и услугите. Оваа статистичка информација инаку не се собира на таков начин што би идентификувал кој било конкретен корисник на системот.

Собирање на лични информации

Можете да пристапите и да ги користите веб-локациите и услугите без да ни кажете кој сте или да откриете какви било информации со кои некој би можел да ве идентификува како специфична личност што може да се идентификува. Меѓутоа, ако сакате да користите некои од функциите на веб-локацијата, може да биде побарано да дадете одредени лични податоци (на пример, вашето име и адреса на е-пошта). Ги примаме и складираме сите информации што свесно ни ги давате кога креирате сметка, купувате или пополнувате какви било онлајн формулари на веб-страницата. Кога е потребно, оваа информација може да го содржи следново:

 • Лични податоци како име, земја на живеење итн.
 • Контакт информации како што се е-пошта, адреса, итн.
 • Детали за сметката како што се корисничко име, единствен кориснички ID, лозинка итн.
 • Доказ за идентитет како фотокопија од лична карта.
 • Информации за плаќање како што се детали за кредитна картичка, банкарски детали итн.
 • Податоци за геолокација како географска ширина и должина.
 • Сите други материјали што доброволно ни ги доставувате како написи, слики, повратни информации итн.

Некои од информациите што ги собираме се директно од вас преку веб-страницата и услугите. Сепак, ние исто така може да собираме лични информации за вас од други извори како што се јавните бази на податоци и нашите заеднички маркетинг партнери. Можете да изберете да не ни ги давате вашите лични податоци, но тогаш можеби нема да можете да ги искористите предностите на некои од функциите на веб-локацијата. Корисниците кои не се сигурни за тоа кои информации се задолжителни се добредојдени да не контактираат.

Користење и обработка на собрани информации

За да ви ги направиме достапни веб-локациите и услугите или за да исполниме законска обврска, треба да собереме и користиме одредени Лични информации. Ако не ги дадете информациите што ги бараме, можеби нема да можеме да ви ги обезбедиме бараните производи или услуги. Секоја од информациите што ги собираме од вас може да се користи за следните цели:

 • Креирајте и управувајте со кориснички сметки
 • Исполнете и управувајте со нарачките
 • Испорача производи или услуги
 • Подобрете ги производите и услугите
 • Испратете административни информации
 • Испратете маркетинг и промотивни комуникации
 • Одговорете на прашања и понудете поддршка
 • Побарајте повратни информации од корисниците
 • Подобрете го корисничкото искуство
 • Објавете сведоштва од клиенти
 • Обезбедете насочено рекламирање
 • Администрирајте наградни извлекувања и натпревари
 • Применувајте ги условите и политиките
 • Заштитете од злоупотреба и злонамерни корисници
 • Одговорете на правни барања и спречете штета
 • Водете и управувајте со веб-страницата и услугите

Обработката на вашите лични информации зависи од тоа како комуницирате со веб-страницата и услугите, каде што сте лоцирани во светот и ако важи едно од следниве: (i) дадовте согласност за една или повеќе специфични цели; ова, сепак, не се применува, секогаш кога обработката на лични информации е предмет на Законот за приватност на потрошувачите во Калифорнија или европскиот закон за заштита на податоците; (ii) обезбедување на информации е потребно за извршување на договор со вас и / или за какви било негови пред-договорни обврски; (iii) обработката е неопходна за усогласеност со законската обврска на која сте предмет; (iv) обработката е поврзана со задача што се спроведува во јавен интерес или во вршење на службено овластување што ни е доделено; (v) обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги спроведуваме ние или трето лице.

Забележете дека според некои законодавства може да ни биде дозволено да обработуваме информации се додека не се спротивстави на таквата обработка (со исклучување), без да се потпреме на согласност или на која било друга од следните законски основи подолу. Во секој случај, со задоволство ќе ја разјасниме специфичната правна основа што се однесува на обработката, а особено дали обезбедувањето лични информации е законско или договорно барање или е потребно барање за склучување договор.

Плаќање и исплата

Ние користиме процесори за плаќање од трета страна за да ни помогнат безбедно да ги обработуваме вашите информации за плаќање. Користењето на вашите лични информации од страна на обработувачите на трета страна е регулирано со нивните соодветни политики за приватност кои може или не можат да содржат заштита на приватноста исто толку заштитнички како оваа Политика. Ви предлагаме да ги прегледате нивните соодветни политики за приватност.

Управување со информации

Можете да избришете одредени лични информации што ги имаме за вас. Личните информации што можете да ги избришете може да се променат како што се менуваат веб-страницата и услугите. Меѓутоа, кога ги бришете личните податоци, ние може да одржуваме копија од неревидираните лични податоци во нашата евиденција за времетраењето што е неопходно за да се усогласиме со нашите обврски кон нашите филијали и партнери, како и за целите опишани подолу. Ако сакате да ги избришете вашите лични податоци или трајно да ја избришете вашата сметка, можете да го направите тоа на страницата за поставки на вашата сметка на веб-страницата или едноставно со контактирање со нас.

Откривање на информации

Во зависност од бараните Услуги или како што е потребно за да се заврши која било трансакција или да се обезбеди каква било услуга што сте ја побарале, можеме да склучиме договор со други компании и да ги споделиме вашите информации со ваша согласност со нашите доверливи трети страни кои работат со нас, сите други филијали и подружници на кои се потпираме за да помогнете во работењето на веб-локацијата и услугите што ви се достапни. Ние не споделуваме лични информации со неповрзани трети страни. Овие даватели на услуги не се овластени да ги користат или обелоденуваат вашите информации, освен ако е потребно за да вршат услуги во наше име или да се усогласат со законските барања. Можеме да ги споделиме вашите лични податоци за овие цели само со трети страни чии политики за приватност се во согласност со нашите или кои се согласуваат да се придржуваат до нашите политики во однос на личните информации. На овие трети страни им се даваат лични информации што им се потребни само за да ги извршуваат нивните назначени функции, а ние не ги овластуваме да ги користат или откриваат личните податоци за свои маркетинг или други цели.

Ние ќе откриеме какви било лични информации што ги собираме, користиме или примаме доколку тоа се бара или е дозволено со закон, како што е усогласување со покана или сличен правен процес и кога веруваме во добра волја дека откривањето е потребно за да ги заштитиме нашите права, заштитете ги вашите безбедност или безбедност на другите, испитајте измама или одговорете на барање на владата.

Во случај да поминеме низ деловна транзиција, како што е спојување или преземање од друга компанија, или продажба на целиот или дел од нејзините средства, вашата корисничка сметка и Личните информации најверојатно ќе бидат меѓу пренесените средства.

Задржување на информации

Ние ќе ги задржиме и користиме вашите лични информации за периодот неопходен за усогласување со нашите законски обврски, решавање спорови и спроведување на нашите договори, освен ако не е побаран или дозволен подолг период на задржување Можеме да користиме какви било збирни податоци добиени од или вметнувајќи ги вашите лични информации откако ќе ги ажурирате или избришете, но не на начин што ќе ве идентификува лично. Штом истече периодот на задржување, личните информации ќе бидат избришани. Затоа, правото на пристап, правото на бришење, правото на исправка и правото на преносливост на податоците не можат да се применат по истекот на периодот на задржување.

Пренос на информации

Во зависност од вашата локација, преносот на податоци може да вклучува пренесување и складирање на вашите информации во земја различна од вашата. Имате право да дознаете за правната основа за пренос на информации во земја надвор од Европската унија или до која било меѓународна организација регулирана со меѓународно јавно право или основана од две или повеќе земји, како што се ОН, и за безбедносните мерки преземени од да ги заштитиме вашите информации. Доколку се случи таков трансфер, можете да дознаете повеќе со проверка на соодветните делови од оваа Политика или да се распрашате кај нас користејќи ги информациите дадени во делот за контакт.

Правата на корисниците

Може да остварите одредени права во врска со вашите информации обработени од нас. Особено, вие имате право да го направите следново: (i) имате право да ја повлечете својата согласност, каде претходно сте дале согласност за обработка на вашите информации; (ii) имате право да се спротивстави на обработката на вашите информации доколку обработката се врши на правна основа која не е согласност; (iii) имате право да научите дали информациите се обработуваат од нас, да се обелоденат одредени аспекти од обработката и да се добие копија од информациите што се подложени на обработка; (iv) имате право да ја потврдите точноста на вашите информации и да побарате да се ажурираат или да се поправат; (v) имате право, под одредени околности, да ја ограничите обработката на вашите информации, во кој случај, ние нема да ги обработуваме вашите информации за било која друга цел освен складирањето; (vi) имате право, под одредени околности, да добиете бришење на вашите лични податоци од нас; (vii) имате право да ги добивате вашите информации во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат и, доколку е технички изводливо, да го пренесат на друг контролор без пречки. Оваа одредба е применлива под услов вашите информации да се обработуваат со автоматски средства и дека обработката е заснована на ваша согласност, врз договор на кој сте дел или пред договорните обврски.

Право да се спротивстави на обработка

Кога личните податоци се обработени за јавен интерес, при извршување на службено овластување кое е доверено кај нас или за целите на легитимните интереси што ги следиме ние, може да се спротивстави на таквата обработка со обезбедување на основа поврзана со вашата конкретна ситуација за да се оправда приговор. Мора да знаете дека, сепак, ако вашите лични податоци бидат обработени за директен маркетинг цели, може да се спротивстави на таа обработка во секое време без да даде никакво оправдување. За да дознаете, дали обработуваме Лични информации за цели со директен маркетинг, може да се повикате на соодветните делови од овој документ.

Права за заштита на податоци според GDPR

Ако сте жител на Европската економска област (ЕЕА), имате одредени права за заштита на податоците и Arduua AB има за цел да преземе разумни чекори за да ви овозможи да ги поправите, измените, бришете или ограничите користењето на вашите лични податоци. Ако сакате да бидете информирани кои лични податоци ги имаме за вас и ако сакате тие да бидат отстранети од нашите системи, ве молиме контактирајте не. Во одредени околности, ги имате следните права за заштита на податоците:

 • Имате право да барате пристап до вашите лични податоци што ги чуваме и имате можност да пристапите до вашите лични податоци.
 • Имате право да барате да ги исправиме сите лични информации за кои сметате дека се неточни. Исто така, имате право да побарате од нас да ги пополниме Личните информации за кои сметате дека се нецелосни.
 • Имате право да побарате бришење на вашите лични податоци под одредени услови на оваа политика.
 • Имате право да се спротивставите на нашата обработка на вашите лични податоци.
 • Имате право да барате ограничувања за обработката на вашите лични податоци. Кога ја ограничувате обработката на вашите лични податоци, ние може да ги складираме, но нема да ги обработуваме понатаму.
 • Имате право да добиете копија од информациите што ги имаме за вас во структуриран, машински читлив и најчесто користен формат.
 • Вие исто така имате право да ја повлечете својата согласност во кое било време каде Arduua AB се потпира на вашата согласност за обработка на вашите лични податоци.

Имате право да се жалите до Управата за заштита на податоци за нашето собирање и користење на вашите лични податоци. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го вашиот локален орган за заштита на податоци во Европската економска област (ЕЕА).

Права на приватност во Калифорнија

Покрај правата објаснети во оваа политика, жителите на Калифорнија кои обезбедуваат лични информации (како што е дефинирано во статутот) за да добијат производи или услуги за лична, семејна или домаќинствена употреба, имаат право да бараат и да добиваат од нас, еднаш во календарска година , информации за личните информации што ги споделивме, доколку ги има, со други бизниси за маркетинг употреба. Доколку е применливо, овие информации ќе ги вклучуваат категориите лични информации и имињата и адресите на оние деловни активности со кои споделивме такви лични информации за непосредно претходната календарска година (на пр., Барањата направени во тековната година ќе добијат информации за претходната година) . За да ги добиете овие информации, контактирајте не.

Како да ги остварите овие права

Може да се упатат сите барања за остварување на вашите права Arduua AB преку деталите за контакт дадени во овој документ. Имајте предвид дека може да побараме од вас да го потврдите вашиот идентитет пред да одговорите на таквите барања. Вашето барање мора да обезбеди доволно информации што ни овозможуваат да потврдиме дека сте личноста за која тврдите дека сте или дека сте овластен претставник на такво лице. Мора да вклучите доволно детали за да ни овозможите правилно да го разбереме барањето и да одговориме на него. Не можеме да одговориме на вашето барање или да ви обезбедиме лични податоци, освен ако прво не го потврдиме вашиот идентитет или овластување да поднесеме такво барање и не потврдиме дека личните податоци се однесуваат на вас.

Приватноста на децата

Ние свесно не собираме никакви лични податоци од деца под 18-годишна возраст. Ги охрабруваме родителите и законските старатели да го следат користењето на интернетот на нивните деца и да помогнат во спроведувањето на оваа Политика со упатување на нивните деца никогаш да не даваат лични информации преку веб-страницата и услугите без нивна дозвола. Ако имате причина да верувате дека дете помладо од 18 години ни дало Лични информации преку веб-страницата и услугите, ве молиме контактирајте не. Исто така, мора да имате најмалку 18 години за да се согласите за обработка на вашите лични податоци во вашата земја (во некои земји може да му дозволиме на вашиот родител или старател да го стори тоа во ваше име).

Колачињата

Веб-страницата и услугите користат „колачиња“ за да ви помогнат да го персонализирате вашето искуство на Интернет. Колаче е текстуална датотека што се става на вашиот хард диск од сервер на веб-страница. Колачињата не можат да се користат за извршување на програми или доставување вируси на вашиот компјутер. Колачињата ви се доделени единствено и може да ги чита само веб-сервер во доменот што ви го издаде колачето.

Може да користиме колачиња за собирање, складирање и следење на информации за статистички цели за да работиме со веб-локацијата и услугите. Имате можност да прифатите или одбиете колачиња. Повеќето веб-прелистувачи автоматски прифаќаат колачиња, но обично можете да ги измените поставките на вашиот прелистувач за да ги одбиете колачињата ако сакате. Ако изберете да ги одбиете колачињата, можеби нема да можете целосно да ги искусите карактеристиките на веб-локацијата и услугите. За да дознаете повеќе за колачињата и како да управувате со нив, посетете интернет-колачиња.org

Не ги следи сигналите

Некои прелистувачи вклучуваат функција Не следи што сигнализира до веб-страниците што ги посетувате и не сакате да ја следите вашата активност на Интернет. Следењето не е исто како да користите или собирате информации во врска со веб-страница. За овие цели, следењето се однесува на собирање лични информации од потрошувачи кои користат или посетуваат веб-страница или услуга преку Интернет, со текот на времето, тие се движат низ различни веб-страници. Веб-страницата и услугите не ги следат своите посетители со текот на времето и преку веб-страниците на трети лица. Сепак, некои страници од трети страни може да водат сметка за вашите активности на прелистување кога ви служат содржина, што им овозможува да прилагодат на она што ви го презентираат.

реклами

Можеме да прикажуваме онлајн реклами и може да споделуваме збирни и неидентификувачки информации за нашите клиенти што ние или нашите огласувачи ги собираме преку вашата употреба на веб-страницата и услугите. Не споделуваме лични информации за индивидуални клиенти со огласувачите. Во некои случаи, може да ги користиме овие збирни и неидентификациони информации за да испорачаме приспособени реклами до наменетата публика.

Може да дозволиме и одредени компании од трети страни да ни помогнат да приспособиме рекламирање што мислиме дека може да биде од интерес за корисниците и да собираме и користиме други податоци за активностите на корисниците на веб-страницата. Овие компании може да испорачуваат реклами што може да поставуваат колачиња и на друг начин да го следат однесувањето на корисниците.

Е-мејл маркетинг

Ние нудиме електронски билтени на кои можете доброволно да се претплатите во секое време. Ние сме посветени на чување на тајната адреса на вашата е-пошта и нема да ја откриеме вашата е-адреса на трети лица, освен што е дозволено во делот за употреба и обработка на информации или за користење на трети лица за да испраќате такви е-пошта. Ние ќе ги задржиме информациите испратени преку е-пошта во согласност со важечките закони и прописи.

Во согласност со Законот за CAN-SPAM, сите е-пошта испратени од нас јасно ќе наведат од кого е е-поштата и ќе обезбедат јасни информации за тоа како да контактирате со испраќачот. Може да изберете да престанете да ги добивате нашите билтен или маркетинг-пораки со следење на упатствата за отпишување вклучени во овие е-пораки или со контактирање со нас. Сепак, ќе продолжите да добивате суштински трансакциски е-пошта.

Врски до други ресурси

Веб-страницата и услугите содржат врски до други ресурси кои не ги поседуваме или контролираме од нас. Ве молиме, бидете свесни дека не сме одговорни за практиките на приватност на други ресурси или трети лица. Ве охрабруваме да бидете свесни кога ја напуштате веб-страницата и услугите и да ги прочитате изјавите за приватност на секој извор што може да собира лични информации.

Безбедност на информации

Ние обезбедуваме информации што ги давате на компјутерски сервери во контролирана, безбедна средина, заштитена од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние одржуваме разумни административни, технички и физички заштитни мерки во обид да заштитиме од неовластен пристап, употреба, модификација и откривање на лични информации при нејзино контролирање и чување. Сепак, не може да се гарантира пренос на податоци преку Интернет или безжична мрежа. Затоа, додека се трудиме да ги заштитиме вашите лични информации, вие признавате дека (i) постојат ограничувања на безбедноста и приватноста на Интернет, кои се надвор од наша контрола; (ii) безбедноста, интегритетот и приватноста на сите и сите информации и податоци разменети помеѓу вас и веб-страницата и услугите не можат да се гарантираат; и (iii) какви било такви информации и податоци може да бидат прегледани или измамени при транзит од трето лице, и покрај сите напори.

Прекршување на податоци

Во случај да станеме свесни дека безбедноста на веб-локацијата и услугите е загрозена или дека личните информации на корисниците се откриени на неповрзани трети страни како резултат на надворешна активност, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, безбедносни напади или измами, ние го задржуваме право да се преземат разумно соодветни мерки, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, истрага и известување, како и известување и соработка со органите за спроведување на законот. Во случај на прекршување на податоците, ќе направиме разумни напори да ги известиме засегнатите поединци ако веруваме дека постои разумен ризик од штета на корисникот како резултат на прекршувањето или ако известувањето е поинаку потребно со закон. Кога ќе го сториме тоа, ќе објавиме известување на веб-страницата, ќе ви испратиме е-пошта.

Промени и дополнувања

Ние го задржуваме правото да ја менуваме оваа Политика или нејзините услови во врска со веб-страницата и услугите од време на време, според наше дискреционо право и ќе ве известиме за какви било материјални промени на начинот на кој ги третираме личните информации. Кога ќе го сториме тоа, ќе го ревидираме ажурираниот датум на дното на оваа страница. Ние исто така може да ве известиме на други начини според наше дискреционо право, на пример преку информации за контакт што ги дадовте. Секоја ажурирана верзија на оваа политика ќе биде ефективна веднаш по објавувањето на ревидираната Политика, освен ако не е поинаку наведено. Вашата континуирана употреба на веб-страницата и услугите по ефективниот датум на ревидираната Политика (или таков друг акт наведен во тоа време) ќе претставува ваша согласност за тие промени. Како и да е, ние нема да ги користиме вашите лични информации, без ваша согласност, на материјално различен од оној што беше наведен во времето на собирање на вашите лични информации.

Прифаќање на оваа политика

Вие потврдувате дека сте ја прочитале оваа Политика и се согласувате со сите нејзини услови. Со пристапување и користење на веб-страницата и услугите, вие се согласувате дека сте обврзани со оваа политика. Ако не се согласувате да се придржувате до условите на оваа политика, не сте овластени да пристапувате или да ги користите веб-страницата и услугите.

Да ни се јавите

Ако сакате да контактирате со нас за да разберете повеќе за оваа Политика или сакате да не контактирате во врска со кое било прашање во врска со индивидуалните права и вашите лични податоци, можете да испратите е-пошта на info@arduua. Со

Овој документ последен пат е ажуриран на 9 октомври 2020 година