Правила и услови
Правила и услови

Правила и услови

Овие одредби и услови („Договор“) ги утврдуваат општите услови за користење на arduua. Со веб-страница („Веб-страница“ или „Услуга“) и кој било од неговите сродни производи и услуги (колективно, „Услуги“).

Овој Договор е правно обврзувачки помеѓу вас („Корисник“, „вие“ или „ваш“) и Arduua AB (“Arduua АБ“, „ние“, „нас“ или „наше“). Со пристап и користење на веб-локацијата и услугите, потврдувате дека сте прочитале, разбрале и се согласувате да бидете обврзани со условите на овој Договор. Ако го склучувате овој Договор во име на деловно или друго правно лице, вие застапувате дека имате овластување да го обврзете тој субјект со овој Договор, во кој случај термините „Корисник“, „вие“ или „ваш“ ќе се однесуваат на таков субјект. Ако немате такво овластување или ако не се согласувате со условите на овој Договор, не смеете да го прифатите овој Договор и не смеете да пристапувате и да ги користите веб-страницата и услугите. Вие потврдувате дека овој Договор е договор помеѓу вас и Arduua AB, иако е електронски и не е физички потпишан од вас, и го регулира вашето користење на веб-страницата и услугите.

Одговорност

Arduua Онлајн тренинг, патувања на трка и Camps бара да сте целосно здрави и да немате основни болести кога ја практикувате оваа услуга. Вие сте одговорни за сопственото физичко и ментално здравје, имајќи ги сите неопходни осигурителни покритии, т.е. патничко осигурување, осигурување од несреќа и спасување, вклучувајќи дополнително покритие за сериозни повреди, како и транспорт со хеликоптер кога е потребно. Следствено, ние немаме одговорност за какви било физички или ментални последици од несреќи, повреди или здравствени проблеми што се случуваат при вршење на услуги според овој договор.

Потребно

Arduua Онлајн коучинг бара да имате часовник за обука компатибилен со Trainingpeaks https://www.trainingpeaks.com/ и надворешен монитор за отчукувањата на срцето на градите за да може да се изврши услугата.

Сметки и членство

Ако креирате сметка на веб-локацијата, вие сте одговорни за одржување на безбедноста на вашата сметка и сте целосно одговорни за сите активности што се случуваат во рамките на сметката и сите други дејства преземени во врска со неа. Можеме, но немаме обврска да ги следиме и прегледаме новите сметки пред да се најавите и започнете да ги користите Услугите. Обезбедувањето лажни информации за контакт од кој било вид може да резултира со укинување на вашата сметка. Мора веднаш да не известите за неовластено користење на вашата сметка или какви било други прекршувања на безбедноста. Ние нема да бидеме одговорни за какви било дејства или пропусти од вас, вклучително и какви било штети од кој било вид настанати како резултат на такви дела или пропусти. Можеме да ја суспендираме, оневозможиме или избришеме вашата сметка (или кој било дел од неа) ако утврдиме дека сте прекршиле некоја одредба од овој Договор или дека вашето однесување или содржина ќе имаат тенденција да ја нарушат нашата репутација и добра волја. Ако ја избришеме вашата сметка од горенаведените причини, нема да можете повторно да се регистрирате за нашите услуги. Може да ја блокираме вашата адреса на е-пошта и адресата на Интернет протоколот за да спречиме понатамошна регистрација.

Плаќање и исплата

Ќе ги плаќате сите такси или давачки на вашата сметка во согласност со таксите, трошоците и условите за наплата кои важат во моментот кога таксата или надоместокот доспева и се плаќа. Доколку е овозможено автоматско обновување за Услугите за кои сте се претплатиле, автоматски ќе ви се наплати во согласност со терминот што сте го избрале. Ако, според наша проценка, вашето купување претставува трансакција со висок ризик, ќе бараме од вас да ни доставите копија од вашата валидна државна идентификација со фотографија, а можеби и копија од неодамнешниот извод од банка за користената кредитна или дебитна картичка за купување. Го задржуваме правото да ги менуваме производите и цените на производите во секое време. Исто така, го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка што ќе ја поставите кај нас. Можеме, по наше дискреционо право, да ги ограничиме или откажеме купените количини по лице, по домаќинство или по нарачка. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки направени од или под иста корисничка сметка, иста кредитна картичка и/или нарачки што ја користат истата адреса за наплата и/или испорака. Во случај да направиме промена или да откажеме нарачка, може да се обидеме да ве известиме со контактирање на е-поштата и/или адресата за наплата/телефонскиот број наведени во моментот кога е направена нарачката.

Точноста на информации

Повремено може да има информации на веб-страницата кои содржат печатни грешки, неточности или пропусти кои може да се однесуваат на промоции и понуди. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги промениме или ажурираме информациите или да откажеме нарачки доколку некоја информација на веб-локацијата или услугите е неточна во секое време без претходна најава (вклучително и откако сте ја доставиле нарачката). Ние не преземаме никаква обврска да ги ажурираме, измениме или разјаснуваме информациите на веб-страницата, вклучувајќи, без ограничување, информации за цените, освен како што се бара со закон. Не треба да се земе одреден датум за ажурирање или освежување што се применува на веб-локацијата за да укаже дека сите информации на веб-локацијата или услугите се изменети или ажурирани.

Услуги од трета страна

Ако одлучите да овозможите, пристапите или користите услуги од трета страна, ве советуваме дека вашиот пристап и користење на таквите други услуги се регулирани исклучиво со условите и условите на таквите други услуги, а ние не поддржуваме, не сме одговорни или одговорни за, и не давајте никакви забелешки за кој било аспект од таквите други услуги, вклучително, без ограничување, нивната содржина или начинот на кој тие ракуваат со податоците (вклучувајќи ги вашите податоци) или каква било интеракција помеѓу вас и давателот на таквите други услуги. Вие неотповикливо се откажувате од секое барање против Arduua AB во однос на таквите други услуги. Arduua AB не е одговорен за каква било штета или загуба предизвикана или наводно предизвикана од или во врска со вашето овозможување, пристап или користење на какви било други услуги, или вашето потпирање на практиките за приватност, процесите за безбедност на податоците или други политики на таквите други услуги . Можеби ќе треба да се регистрирате или да се најавите на такви други услуги на нивните соодветни платформи. Со овозможување на какви било други услуги, вие изречно дозволувате Arduua AB да ги открие вашите податоци колку што е потребно за да се олесни користењето или овозможувањето на таква друга услуга.

Врски до други ресурси

Иако веб-локацијата и услугите може да се поврзат со други ресурси (како што се веб-локации, мобилни апликации итн.), ние, директно или индиректно, не имплицираме никакво одобрување, здружување, спонзорство, одобрување или поврзаност со кој било поврзан ресурс, освен ако не е конкретно наведено овде. Ние не сме одговорни за испитување или оценување и не гарантираме за понудите на кој било бизнис или поединец или содржината на нивните ресурси. Ние не преземаме никаква одговорност или одговорност за дејствата, производите, услугите и содржината на други трети страни. Треба внимателно да ги прегледате правните изјави и другите услови за користење на кој било ресурс до кој пристапувате преку врска на веб-страницата и услугите. Вашето поврзување со какви било други ресурси надвор од локацијата е на ваш сопствен ризик.

Забранети намени

Во прилог на другите услови утврдени во Договорот, забрането ви е користење на веб-страница и услуги или содржина: (а) за каква било незаконска цел; (б) да бара други да извршат или да учествуваат во какви било незаконски дејствија; (в) да ги прекрши сите меѓународни, федерални, провинциски или државни прописи, правила, закони или локални уредби; (г) да ги кршиме или кршиме нашите права на интелектуална сопственост или правата на интелектуална сопственост на другите; (д) да вознемирува, злоупотребува, навредува, нанесува штета, клевети, клевети, омаловажува, заплашува или дискриминира врз основа на пол, сексуална ориентација, религија, етничка припадност, раса, возраст, национално потекло или попреченост; (ѓ) да достави лажни или погрешни информации; (е) да испраќате или пренесувате вируси или кој било друг вид на малициозен код што ќе се користи или може да се користи на кој било начин што ќе влијае на функционалноста или работата на веб-страницата и услугите, производите и услугите на трети лица или Интернетот; (ж) да се спам, фиш, фарма, изговор, пајак, ползи или гребење; (з) за каква било непристојна или неморална цел; или ()) да се меша или да ги заобиколи безбедносните карактеристики на веб-страницата и услугите, производите и услугите на трети лица или Интернетот. Го задржуваме правото да ја прекинеме вашата употреба на веб-страницата и услугите за кршење на која било од забранетата употреба.

Правата на интелектуална сопственост

„Права на интелектуална сопственост“ значи сите сегашни и идни права дадени со статутот, обичајното право или правичноста во или во врска со кое било авторско право и сродни права, трговски марки, дизајни, патенти, пронајдоци, добра волја и правото на тужба за пренесување, права на пронајдоци, права на користење и сите други права на интелектуална сопственост, во секој случај без разлика дали се регистрирани или нерегистрирани и вклучувајќи ги сите барања и права да аплицираат и да бидат одобрени, права да се бара приоритет од, таквите права и сите слични или еквивалентни права или форми на заштита и какви било други резултати од интелектуална активност што опстојува или ќе опстојува сега или во иднина во кој било дел од светот. Овој договор не ви пренесува никаква интелектуална сопственост во сопственост на Arduua AB или трети лица, и сите права, титули и интереси во и на таквиот имот ќе останат (како меѓу страните) исклучиво со Arduua АБ. Сите трговски марки, услужни марки, графики и логоа што се користат во врска со веб-локацијата и услугите, се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на Arduua AB или неговите даватели на лиценца. Други трговски марки, услужни марки, графики и логоа што се користат во врска со веб-локацијата и услугите може да бидат заштитни знаци на други трети страни. Вашето користење на веб-локацијата и услугите не ви дава никакво право или лиценца да репродуцирате или на друг начин да користите било кое од Arduua AB или заштитни знаци на трета страна.

Одрекување од гаранција

Вие се согласувате дека таквата услуга е обезбедена врз основа на „како што е“ и „колку што е достапна“ и дека користењето на веб-страницата и услугите е само на ваш сопствен ризик. Ние експресно ги отфрламе сите гаранции од кој било вид, без оглед дали се изразени или имплицитни, вклучително и не ограничувајќи се на имплицитните гаранции за продажба, соодветноста за одредена цел и непочитувањето на законот. Ние не гарантираме дека Услугите ќе ги исполнуваат вашите барања или дека Услугата ќе биде непрекината, навремена, безбедна или без грешки; ниту, пак, даваме гаранција за резултатите што можат да се добијат од употребата на услугата или за точноста или веродостојноста на какви било информации добиени преку услугата или дека дефектите во услугата ќе бидат поправени. Вие разбирате и се согласувате дека секој материјал и / или податоци преземени или на друг начин добиени со употреба на Услугата се прават по ваша дискреција и ризик и дека вие ќе бидете единствено одговорни за каква било штета или загуба на податоците што произлегуваат од преземањето на таков материјал и / или податоци. Ние не даваме гаранција во врска со која било стока или услуга купена или добиена преку Услугата или какви било трансакции склучени преку Услугата, освен ако не е поинаку наведено. Ниту еден совет или информација, без оглед дали е усна или пишана, добиена од вас или преку Услугата нема да создаде гаранција што не е изречно изнесена овде.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Во најголема мерка дозволена со важечкиот закон, во никој случај нема Arduua АБ, неговите филијали, директори, службеници, вработени, агенти, добавувачи или даватели на лиценца се одговорни пред секое лице за каква било индиректна, случајна, посебна, казнена, покриена или последователна штета (вклучувајќи, без ограничување, штети за изгубената добивка, приходи, продажба, добра волја, употреба на содржина, влијание врз бизнисот, прекин на бизнисот, губење на очекуваните заштеди, губење на деловни можности) како и да е предизвикана, според која било теорија на одговорност, вклучувајќи, без ограничување, договор, деликт, гаранција, прекршување на законската должност, небрежност или во спротивно, дури и ако одговорната страна била известена за можноста за таква штета или можела да ја предвиди таквата штета. До максималниот степен дозволен со важечкиот закон, збирната одговорност на Arduua АБ и неговите филијали, службеници, вработени, агенти, добавувачи и даватели на лиценци кои се однесуваат на услугите ќе бидат ограничени на износ поголем од еден долар или на кој било износ што навистина го платил во готово на Arduua AB за претходниот еден месечен период пред првиот настан или настан што доведува до таква одговорност. Ограничувањата и исклучувањата важат и доколку овој лек целосно не ви компензира за какви било загуби или не ја исполни својата основна цел.

Обесштетување

Вие се согласувате да обештетите и да ги задржите Arduua AB и неговите филијали, директори, службеници, вработени, агенти, добавувачи и даватели на лиценца безопасни од и против какви било обврски, загуби, штети или трошоци, вклучително и разумни адвокатски такси, настанати во врска или произлегуваат од наводи, побарувања, дејствија од трета страна , спорови или барања изнесени против кој било од нив како резултат на или поврзани со вашата содржина, вашата употреба на веб-страницата и услугите или какво било намерно недолично однесување од ваша страна.

Одделно

Сите права и ограничувања содржани во оваа спогодба можат да се остварат и ќе бидат применливи и обврзувачки само во таков степен што тие не кршат никакви важечки закони и имаат за цел да бидат ограничени на потребниот степен, така што тие нема да го направат овој Договор незаконски, невалиден или неспроведливо. Ако која било одредба или дел од која било одредба од овој договор се смета за нелегална, невалидна или неизвршна од страна на надлежен суд, намерата на страните е дека преостанатите одредби или делови од нив ќе претставуваат нивна согласност во однос на предмет на ова, и сите други преостанати одредби или делови од нив ќе останат во целосна сила и ефект.

Решавање на спорови

Формирањето, толкувањето и извршувањето на овој Договор и сите спорови кои произлегуваат од него ќе бидат регулирани со материјалните и процесните закони на Шведска без да се земат предвид нејзините правила за конфликти или избор на право и, до степен што е применлив, законите на Шведска. . Ексклузивна јурисдикција и место за дејствија поврзани со предметот на овој документ ќе бидат судовите лоцирани во Шведска, а вие со ова се подложувате на личната јурисдикција на тие судови. Со ова се откажувате од секое право на судење со порота во која било постапка што произлегува од или поврзана со овој Договор. Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки не се применува на овој договор.

Задача

Вие не можете да доделите, препродавате, дадете подлиценца или на друг начин да пренесете или делегирате некое од вашите права или обврски подолу, целосно или делумно, без наше претходно писмено одобрување, кое согласност ќе биде според наше сопствено дискреционо право и без обврска; секое такво доделување или пренесување е ништовно. Ние сме слободни да доделиме какво било од нејзините права или обврски подолу, целосно или делумно, на која било трета страна како дел од продажбата на целиот или суштински целиот свој имот или акции или како дел од спојувањето.

Промени и дополнувања

Го задржуваме правото да го измениме овој Договор или неговите услови во врска со веб-страницата и услугите во кое било време, ефективно по објавувањето на ажурираната верзија на овој договор на веб-страницата. Кога ќе го сториме тоа, ќе го ревидираме ажурираниот датум на дното на оваа страница. Континуираната употреба на веб-страницата и услугите по какви било такви промени претставува ваша согласност за ваквите промени.

Прифаќање на овие термини

Признавате дека сте го прочитале овој Договор и се согласувате со сите негови услови. Со пристапување и користење на веб-страницата и услугите, вие се согласувате дека сте обврзани со овој Договор. Ако не се согласувате да се придржувате до условите на овој договор, не сте овластени да пристапувате или да ги користите веб-страницата и услугите.

Да ни се јавите

Ако сакате да контактирате со нас за да разберете повеќе за овој Договор или сакате да контактирате со нас во врска со кое било прашање поврзано со него, можете да испратите е-пошта на info@arduua. Со

Овој документ последен пат е ажуриран на 9 октомври 2020 година

Клиентот се потпишува по еден месец на тековен договор, но секој пат кога ќе започнете од почеток, мора да го повторите и да платите за почетниот пакет. Плаќање еднаш месечно однапред, на фактура по е-пошта.

Клиентот е одговорен да ги има сите неопходни осигурителни покритии, т.е. патничко осигурување, осигурување од несреќа и спасување, вклучувајќи дополнително покритие за сериозни повреди, како и транспорт со хеликоптер кога е потребно. Следствено, продавачот нема да има одговорност за какви било физички или ментални последици од несреќи или повреди што се случуваат при вршење на услуги според овој договор.

Продавачот ја штити вашата приватност. Со личните податоци на клиентите се постапува само за целите што се бараат во администрирањето на оваа услуга. Клиентот се согласува дека организаторот се справува со вашите лични податоци.